Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Hot Maintenance Mode

Mô tả

Maintenance Mode for Non-administrator login users.
This plugin block access to Admin-page by Editor, Writer etc.
Only Administrator can access the Admin-page while this plugin is active.

Meanwhile, this plugin doesn’t block visitors’ access to the site.

Cài đặt

  1. Upload the admin-hot-maintenance-mode folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the admin-hot-maintenance-mode folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Hot Maintenance Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First Release