Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Goto

Mô tả

The ‘Admin Goto’ plugin promises to speed up access to the admin system. With one keyboard short cut, a dialog will
popup where you can filter for admin links. Simply start typing the option you want and it will autocomplete.
Hit enter and you’ll go straight to it.

How to use it

Toggle ‘Admin Goto’ using the keyboard shortcut alt + d (alt + ctrl + d in Windows Internet Explorer).
You can also use the alternative alt + k or clicking the “Go to…” link in the admin top bar.

Ảnh màn hình

  • The search box after triggering Admin Goto
  • Search suggestions

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Uncompress the download package
  2. Upload folder including all files the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Goto” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

  • initial version