Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Featured Thumbnail

Mô tả

Admin Featured Thumbnail WordPress plugin can Add featured image thumbnail to WordPress admin columns. It will help you easy to know which post is attached the featured image. Add click the thumbnail will popup preview the full image.

It also support custom posts.

Feedback Admin Featured Thumbnail

Ảnh màn hình

  • posts thumbnail
  • popup preview

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Featured Thumbnail” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release.