Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Dashboard

Mô tả

Admin Dashboard is a simple dashboard plugin, it\’s overwrite default dashboard page. You can easily add/remove menus from dashboard.

Lot’s of font icons are available for admin dashboard.

Also included social media option on this plugin

Ảnh màn hình

  • Admin Dashboard
  • Edit Dashboard Options
  • Edit Social Media

Cài đặt

  1. Download and extract the file in your wordpress plugins folder
  2. Go to wordpress admin dashboard plugin page and activate

Hỏi đáp

It’s support latest wordpress version

Yes

It’s free of cost, can i use all of my projects

Yes, you can use without any purchase

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Dashboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp