Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Bar Plugin Switcher

Mô tả

Plugin homepage | Plugin author | Donate

This plugin adds a menu in admin bar that enables toggling of activation status of plugins. It can be helpful to developers who want to quickly see something before and after plugin is activated.

Note that it has no settings, just activate it and it works immediately for any user that has permission to activate/deactivate plugins. Also note that it is not multisite compatible.

And it’s on GitHub.

Ảnh màn hình

  • Example of admin bar menu after activation of this plugin.

Đánh giá

7 Tháng Năm, 2020
Cette extension est très pratique pour faire des tests rapidement. Merci ! -- This extension is very handy for quick testing. Thank you!
3 Tháng Chín, 2016
Very useful plugin for creating a new site. Probably not so needed on a live client's site, but for local dev, very very time saving.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Bar Plugin Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Admin Bar Plugin Switcher” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Admin Bar Plugin Switcher” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.