Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin bar Plugin Shortcut

Mô tả

This addon allows you to install plugins directly from the admin bar without going to the dashboard and then installing.
Plugin becomes handy when you directly want to install a new plugin from the page you are viewing,without going to dashboard.

Ảnh màn hình

  • Drop-down Menu along with new integration to install plugins
  • After clicking it takes to the install page.

Cài đặt

  1. Upload add-plugins-from-admin-bar folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin bar Plugin Shortcut” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First commit to wordpress.org