Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Bar Manager

Mô tả

The Plugin Provides An Option To Users To Hide the Admin Bar From All Users Or Only From Non-Admin Users.

Cài đặt

  1. Upload the admin-bar-manager directory to the /wp-content/plugins/ directory of your site.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. You will find the settings under Dashboard- > Settings -> Admin Bar Manager

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Bar Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp