Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Bar in Fullscreen Mode

Mô tả

When a new Page or Post is being edited in the WordPress Gutenberg editor in Fullscreen mode the WordPress admin bar aka The Toolbar will not appear by default.

This plugin fixes that and shows the admin bar even when the WordPress editor is Fullscreen.

There are no settings for the plugin. Just install and activate.

Automatic Installation

Search for admin bar fullscreen from within your WordPress plugins’ Add New page and install.

Manual Installation

  1. Click on the Download button to download the plugin.
  2. Upload the entire admin-bar-fullscreen-mode folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Credit

WordPress Trac Post

Ảnh màn hình

  • Before
  • After

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Bar in Fullscreen Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – November 11, 2020

Initial Release.