Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Admin Bar From Front End

Mô tả

Very simple and easy to use plugin for hiding admin bar from front end,

Cài đặt

  1. Upload the folder “admin_bar_hider” to “/wp-content/plugins/”
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

  3. Enjoy! as there is no setting for this.

Hỏi đáp

  1. No technical skills needed.
Installation Instructions
  1. Upload the folder “admin_bar_hider” to “/wp-content/plugins/”
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

  3. Enjoy! as there is no setting for this.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Admin Bar From Front End” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

This is first version no known errors found