Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Bar Hide

Mô tả

Hide admin toolbar for other users.

  • Only admin will have admin toolbar menu.

More info

This plugin is coming with some awesome feature on its next update. Any suggestion about features are appreciable.

UpComing feature list –

  • Role management to have the toolbar

Support: Please navigate to the support tab.

Author: @Sk_Shaikat

Ảnh màn hình

  • Hide admin toolbar from other users.

Cài đặt

  1. Upload this plugin to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

and Enjoy… 🙂

Hỏi đáp

Q: Does it supports for custom user?
A: Yes.

Q: Does this plugin support all theme?
Y: Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Bar Hide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0.1

Sep 06, 2017
* [fix] Textdomain fix
* [fix] Textdomain fix

0.1

  • Initial release