Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Bar Edit Links for Gravity Forms

Mô tả

Un-official add-on for Gravity Forms.

Adds “Edit GForm” link to Admin Bar on pages with Gravity Forms shortcodes.

Multiple forms on same page are also supported.

Fork on GitHub

Ảnh màn hình

  • Page with single GForm
  • Page with multiple GForms

Cài đặt

Unzip plugin files and upload them under your ‘/wp-content/plugins/’ directory.

Resulted names will be: ‘./wp-content/plugins/admin-bar-edit-links-for-gravity-forms/*’

Activate plugin at “Plugins” administration page.

Hỏi đáp

Ask author

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Bar Edit Links for Gravity Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release