Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AdKlick Advertising Management

Mô tả

The AdKlick Advertising Management plugin is designed for all AdKlick publishers to include and manage the AdKlick advertising formats and campaigns directly within their WordPress administration.

Ảnh màn hình

 • Setup overview
 • Advertising format configuration
 • Rules/Filter configuration

Cài đặt

 1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
 4. Enter your AdKlick P-ID, which you will find in your AdKlick member-area

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AdKlick Advertising Management” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • HTTPS/SSL support
 • Random banner bugfix
 • Installation directory bugfix

1.2

 • Security update

1.1

 • Bugfixing