Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

addpoll polls & surveys

Mô tả

addpoll Plugin/Widget is adding fast and easy your polls, surveys and forms from your addpoll.com account to your WordPress blog for free.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Paste the code from AddPoll.com “Get Code” menu, “WordPress” tab

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“addpoll polls & surveys” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

  • New javascript code

0.0.1

  • Initial release