Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Additional Intervals for WooCommerce Subscriptions

Mô tả

By default, with WooCommerce Subscriptions you can charge recurring amount every 1st to 6th interval. This setting enables 7th to 13th interval option. This woudl be helpful where in cases such as requiring the recurring payment every 11th day or month, etc.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Download the plugin and install it to your wp-content/plugins folder, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Navigate to WooCommerce → Settings → Subscriptions and scroll down to enable Additional Subscription Intervals.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Additional Intervals for WooCommerce Subscriptions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Nov 19, 2020 – Version 1.0.0