Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Additional Order Filters for WooCommerce

Mô tả

Adds additional order filters for WooCommerce.

Arbitrary section

To contact the author antonbondarevych.fruitit@gmail.com

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Install and activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 2. Use the Settings->Additional Order Filters Settings screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Additional Order Filters for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.05

 • Fixed bug with order status filter field

1.04

 • Test with WordPress 5.1.1 and WooCommerce 3.6.0

1.03

 • Changed search by order status: multi-status search
 • Сode optimization

1.02

 • Added languages: Russian, Hebrew
 • Сode optimization

1.01

 • Added number of filters in the column
 • Сode optimization

1.0

 • First version