Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

additional measurements units for WooCommerce

Mô tả

It is a simple woocommerce addon or extension.If Enable the plugin, then you will get extra or additional all necessary measurements units for products

Features

  • After enabling this plugin, you will get extra or additional all necessary measurements units for products.

Hỏi đáp

Is it compatable with latest woocommerce version?

  • Yes, It is compatable

Need Any Help?

  • Please mail us at ikardi04@gmail.com
  • We provide live support`

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“additional measurements units for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release at 8/24/2021