addendio

Mô tả

This plugin has been closed as of 30 Tháng Mười, 2019 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

20 Tháng Tám, 2017
Very Impressive! Love the sandbox feature.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Addendio LITE – Find WordPress plugins and themes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp