Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPGraphQL Send Mail

Mô tả

This plugin enables to send email via WPGraphQL.

Usage

`

mutation SEND_EMAIL {
sendEmail(
input: {
to: “test@test.com”
from: “test@test.com”
subject: “test email”
body: “test email”
clientMutationId: “test”
}
) {
origin
sent
message
}
}

`

Cài đặt

  1. Install & activate WPGraphQL
  2. Install & activate this plugin to the /wp-content/plugins/ directory

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPGraphQL Send Mail” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp