Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WPGraphQL Redirection Addon

Mô tả

Add WPGraphQl support for redirects made using the popular Redirection Plugin

Example Query

redirection {
 redirects {
  groupId
  groupName
  origin
  target
  type
  matchType
 }
}

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WPGraphQL Redirection Addon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp