Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add to Header

Mô tả

Benefits

Add additional code to your header WITHOUT editing your theme:

 • Stylesheets (CSS)
 • Javascript (JS)
 • Google Analytics
 • Metadata
 • Anything else

Example usage

 • Change your downloaded theme visually without changing it, by adding an extra stylesheet. If you update your theme, your changes will still be intact.
 • Add Google Analytics without changing your theme. If you update or change your theme, Google Analytics will still be there.

Ảnh màn hình

 • The admin settings

Cài đặt

 1. Upload the FOLDER ‘add-to-header’ to /wp-content/plugins/.
 2. Activate the plugin ‘Add to Header’ through the ‘Plugins’ menu in admin.
 3. Go to ‘Settings’ and then ‘Add to Header’ to add header code.

Hỏi đáp

Can I add code to the footer as well?

Not yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add to Header” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release.