Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Add to Cart Redirect – To Any Page

Mô tả

The WooCommerce Add to Cart Redirect – To Any Page plugin enables you to redirect directly to any custom page as well as cart or checkout page.

Key Feature

 • Redirect to any page
 • Redirect on AJAX Add-to-Cart
 • Easy Configuration

Ảnh màn hình

 • Settings

Cài đặt

 1. Go to Plugins > Add New.
 2. Search for “WooCommerce Add to Cart Redirect – To Any Page”.
 3. Click “Install Now”.

OR

 1. Download the zip file.
 2. Upload the zip file via Plugins > Add New > Upload.

Activate the plugin. Go to WooCommerce Settings Page and look for “Add to Cart Redirect To” right side in the tab menu.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Add to Cart Redirect – To Any Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • WordPress 6.0 tested up

1.0.0

 • Initial Release