Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add SWF Support for Media Uploader | inventivo

Mô tả

WordPress does not allow to upload .svg files out of the box. This plugin adds SWF support to the media uploader.

Visit our Website in order get more handy and free WordPress Plugins.

Inventivo WordPress plugins are small and simple:
– Responsive – fits to all screens
– Easy configuration
– Lighweight code

Get your Add SWF Support for Media Uploader Plugin now!

How it works:

  1. Upload the Plugin
  2. Activate the Plugin

Cài đặt

Use WordPress’ Add New Plugin feature, searching “Add SWF Support for Media Uploader| inventivo”, or download the archive and:

  1. Unzip the archive on your computer
  2. Upload inventivo-addswfsupport directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add SWF Support for Media Uploader | inventivo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2 Ability to dismiss admin notice persistently.
0.0.3 Code cleanup