Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Submit Button On Top

Mô tả

Adds a 2nd Submit button on top of the page when editing your Admin Settings. This way you won’t
have to scroll all the way down to hit the submit button! The Submit button will be added to
the top of all Settings Menu pages, User Edit Page, Appearance Editor Page, and the Plugin Editor page
.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png
  • screenshot-4.png

Cài đặt

Upload the full directory into your wp-content/plugins directory. Activate in plugins admin screen.
No options available. Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Submit Button On Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release

1.1.0

  • Bug Fix: Fixed javascript on Appearance Editor and Plugin Editor Page, submit button was outside form tag

1.2.0

  • Bug Fix: Fixed headers already sent issue. Updated for use with WordPress 3.0.

1.3.0

Bug Fix: Fixed syntex error in expression selector – added quotes to attribute selector.