Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add newest post link after content

Cài đặt

  1. Upload Add-newest-post-link-after-content to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Do I need to have coding skills?

No coding skills needed, just activate the plugin and it will show most recent post link after every content you have.

Can I edit the number of posts?

The default number is 1, but you can change it by editing the plugin file.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add newest post link after content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp