Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Link

Mô tả

Add Link enables your users to add links to your blog.
This is a simple plugin that enables users to add a sidebar widget to submit links to the blogroll.

You can enable Login users to managed thier links. Usefull for populating the a blogroll.

Ảnh màn hình

  • The admin interface of the widget showing all the options.

Cài đặt

The usual vanilla installation:

  1. Upload add-link folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place Add Links widget in your prefered sidebar on the Widgets Page

Hỏi đáp

Why do you need this?

You want your users to contribute links to your blog.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 is the latest release of the add-link widget. Used the new Widget API

0.3 very basic version of the plugin.