Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Image to RSS Feed

Mô tả

** this plugin is no longer being update. Please feel free to adopt me! **

Automatically adds the featured image to RSS feed posts

Cài đặt

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin. The plugin has no settings.

Hỏi đáp

Trống rỗng

Installation Instructions

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin. The plugin has no settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Image to RSS Feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp