Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Free shipping text For WooCommerce Cart

Mô tả

Features:

  • Allow to add Free shipping text on woocommerce cart page.
  • Do not need to edit any code
    Note: WooCommerce installation required.

Ảnh màn hình

Cài đặt

1) Upload Add Free shipping text For WooCommerce Cart plugin to the /wp-content/plugins/ directory
2) Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Plugin Supports:

=> This plugin includes a functionality to Add Free shipping text on WooCommerce Cart page without editing any code or file.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Free shipping text For WooCommerce Cart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp