Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Featured Image to RSS Feed

Mô tả

This plugin does one thing, and that thing is to add your posts’ featured image to the RSS
feed. It specifies the ‘large’ image size.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your wp-content/plugins folder, or use the Plugins > Add New section of your dashboard to search for “Add featured image to RSS feed”
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Hỏi đáp

What does this plugin do?

This plugin adds the featured image of each post to the RSS feed content.

Where can I see the change?

In your site’s RSS feed.

Đánh giá

Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Featured Image to RSS Feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

  • [Changed] Changes tested up to version 6.2.0

1.1.1

  • [Changed] Tested up to version 5.8.3

1.1.0

  • [Added] Wraps the thumbnail size of the image in a filter rss_featured_image_thumbnail_size so that other developers may change it
  • [Changed] Tested up to version 5.1.1

1.0

  • First build