Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Add Customer in Dashboard

Mô tả

Adds the page “Add Customer” to admin dashboard under the User menu with a form to quickly register WooCommerce customers.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Add Customer in Dashboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Add Customer in Dashboard” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Add Customer in Dashboard” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.