Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Product Taxonomy To woo Exporter/importer

Mô tả

Use this plugin to add custom taxonomy while exporing or importing woocommerce product data to CSV FILE.

Docs and support

After activation select the taxonomoy from Product tab Under woocommerc->settings menu.

Ảnh màn hình

  • Set Custom Taxonomy after activation

Cài đặt

  1. Upload the entire add-custom-taxonmoy-to-woo-exporter-importer folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).

You will find Add Custom Taxonomies to Export Import tab in your Woocommerce Product settings tab.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Product Taxonomy To woo Exporter/importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp