Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

add custom google tag manager

Mô tả

Plugin Description

Add your wp website Google Tag Manager code by one click.
just activate the plugin, put your tag manager personal ID(TagID) and your tag will be set & ready.
the easiest & lightest & fastest & shorted & accurated plugin that ever made for tag manager.
dont forgot to share 🙂 Manage your tag manager just by click!
Hope you enjoy and find this plugin very helpful, dont forget to share with other’s for better web 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“add custom google tag manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp