Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Safe Google Search for schools – Ad free

Mô tả

Put an ad free Google Safe Search for Schools onto your wordpress blog. This widget is powered by Google CSE and is very simple, the CSE is provided
by http://primaryschoolict.com which is run by a team of educators and emphasizes more educational results. Plugin URL = http://www.mclear.co.uk/2009/12/safe-search-ad-free-plugin-for.html

Cài đặt

Unzip to plugins folder and activate site wide.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Safe Google Search for schools – Ad free” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

.1

  • Created