Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Activity Notifications for BuddyPress and HipChat

Mô tả

Send a message to a HipChat room whenever a BuddyPress Activity is published.

Ảnh màn hình

  • BuddyPress and HipChat Integration Settings page
  • HipChat Message

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->BuddyPress and HipChat screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Activity Notifications for BuddyPress and HipChat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 21.02.2016 – (v. 1.1)
* Plugin main file was renamed
* Added an option to set a number of words for the HipChat notification
* 2 Screenshots for WordPress.org page were added

= 01.01.2016 – (v. 1.0)
* Initial commit