Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF: Yandex Maps Field

Mô tả

Allow use Yandex Map in Advanced Custom Fields, as standalone field or in REPEATER field

It is possible to output a different type of format.

This works for both ACF and ACF Pro, version 5 and 6.

Compatibility

This ACF field type is compatible with:
* ACF 5
* ACF 6

Ảnh màn hình

 • Add Api key
 • Select field type
 • Field configuration
 • Example of the new field in action
 • Output on the frontend

Cài đặt

 1. Download and unzip the plugin.
 2. Upload acf-yandex-map folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Yandex Map fields output use standart ACF function get_field.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF: Yandex Maps Field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Release.

1.1

 • Add Yandex api key.
 • Add options page for save api key