Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Custom Fields: Unique ID Field

Mô tả

Create a unique ID to easily identify repeater field’s rows. The field is fulfill on the first “save” of the post.

Compatibility

This ACF field type is compatible with:

  • ACF 5

Cài đặt

  1. Copy the acf-unique_id folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the Unique ID plugin via the plugins admin page
  3. Create a new field via ACF and select the Unique ID type

Đánh giá

Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Custom Fields: Unique ID Field” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.