Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF to REST API

Mô tả

Exposes Advanced Custom Fields Endpoints in the WordPress REST API

See details on GitHub: http://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api

Cài đặt

  1. Copy the acf-to-rest-api folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the ACF to REST API plugin via the plugin admin page

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Copy the acf-to-rest-api folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the ACF to REST API plugin via the plugin admin page

Đánh giá

1 Tháng Bảy, 2019
I was able to pull out all the ACF fields from a custom post via the REST API in a matter of moments. Works exactly as expected.
Đọc tất cả 23 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF to REST API” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ACF to REST API” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ACF to REST API” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

3.1.0

fix indentation
removing unnecessary code
removing anonymous function

3.0.2

stable version

3.0.2-beta

adding fallback to get_fields
changing default value to acf field setting

3.0.1-beta

fix default params bug

3.0.0-beta

more readable endpoints ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/46 ) – Thanks to Imaginet
change return when acf filed key is empty ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/48 ) – Thanks to Joris Verbogt
multiple custom options pages ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/85 ) – Thanks to Alex Patton
bugfix ACF key in taxonomy ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/43 ) – Thanks to Cesar Denis
depreacted filter acf/rest_api/type
depreacted filter acf/rest_api/types
depreacted filter acf/rest_api/default_rest_base

2.2.1

bugfix options page id

2.2.0

get specific field via endpoints

2.1.1

bugfix term endpoint

2.1.0

adding rest base support

adding new filter acf/rest_api/default_rest_base

2.0.7

bugfix when create a new item

2.0.6

removing unnecessary code

2.0.5

changing how to check dependencies

2.0.4

fixed error when you register new fields ( via php ) and try save them

2.0.3

error fixed when register a new post with acf fields

2.0.2

adding support for options page ( add-on )

2.0.1

Bugfix strict standards

2.0.0

New version of the plugin ACF to WP REST API

Changing name ACF to WP REST API > ACF to REST API