Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF to REST API

Mô tả

Exposes Advanced Custom Fields Endpoints in the WordPress REST API

See details on GitHub: https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/

Cài đặt

  1. Copy the acf-to-rest-api folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the ACF to REST API plugin via the plugin admin page

Đánh giá

29 Tháng Bảy, 2022 1 reply
Can't thank you enough for this plugin, saved me a stupid amount of work!
Đọc tất cả 34 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF to REST API” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ACF to REST API” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ACF to REST API” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

3.3.3

fix issue with ACF 5.12 ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/398 ) – Thanks to Jack Pallot

3.3.2

updating donation link

3.3.1

fix endpoint with field name – exemple: /wp-json/acf/v3/posts/{id}/{field-name}

3.3.0

fix vulnerabilities ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/317 ) – Thanks to Hoseta

3.2.0

moving class-acf-to-rest-api-settings.php to shared/include/admin/classes
adding donation notice
update tested up

3.1.0

fix indentation
removing unnecessary code
removing anonymous function

3.0.2

stable version

3.0.2-beta

adding fallback to get_fields
changing default value to acf field setting

3.0.1-beta

fix default params bug

3.0.0-beta

more readable endpoints ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/46 ) – Thanks to Imaginet
change return when acf filed key is empty ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/48 ) – Thanks to Joris Verbogt
multiple custom options pages ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/85 ) – Thanks to Alex Patton
bugfix ACF key in taxonomy ( https://github.com/airesvsg/acf-to-rest-api/issues/43 ) – Thanks to Cesar Denis
depreacted filter acf/rest_api/type
depreacted filter acf/rest_api/types
depreacted filter acf/rest_api/default_rest_base

2.2.1

bugfix options page id

2.2.0

get specific field via endpoints

2.1.1

bugfix term endpoint

2.1.0

adding rest base support

adding new filter acf/rest_api/default_rest_base

2.0.7

bugfix when create a new item

2.0.6

removing unnecessary code

2.0.5

changing how to check dependencies

2.0.4

fixed error when you register new fields ( via php ) and try save them

2.0.3

error fixed when register a new post with acf fields

2.0.2

adding support for options page ( add-on )

2.0.1

Bugfix strict standards

2.0.0

New version of the plugin ACF to WP REST API

Changing name ACF to WP REST API > ACF to REST API