Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Custom Fields Sidebar

Mô tả

This is an add-on for Advanced Custom Fields plugin. This will add a new field type of sidebar to list all the sidebars.
Use dynamic_sidebar() for getting the sidebar in template files.

Ảnh màn hình

Cài đặt

1) Upload the plugin.
2) Activate the plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions

1) Upload the plugin.
2) Activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Custom Fields Sidebar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp