Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF: Rus-To-Lat

Mô tả

Дополнение для Advanced Custom Fields (ACF) – очищает имена дополнительных полей от ненужных символов и преобразует в латынь.

Ảnh màn hình

  • Converts Cyrillic characters in field name to Latin characters.

Cài đặt

  1. Upload acf-rustolat folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF: Rus-To-Lat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Small fixes

1.0.2

  • Update function for Advanced Custom Fields PRO (v5.6)

1.0.1

  • Updated convert function

1.0.0

  • Initial release