Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF Page Grandchildren

Mô tả

There are times when you want to show group of fields on grandchildren page only yet you dont know how to code or have less time, thats where we come in. ACF Page Grandchildren is a Custom Advanced Field extended plugin which Is a great way to show group of fields only on grandchildren pages.

Required

This plugin works as an extension of Advanced Custom Fields, make sure you have it before you install this plugin.

Website

http://www.navz,me/

Bug Submission and Support

http://www.navz,me/

Please Vote and Enjoy

Your votes really make a difference! Thanks.

Cài đặt

  1. Upload \’acf-page-grandchildren\’ to the \’/wp-content/plugins/\’ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Click on the new menu item \”Custom Fields\” and create your first Custom Field Group!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF Page Grandchildren” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp