Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF Location Rules Post Type Attachment

Mô tả

This plugin came about as a need to negate the attachment page for advanced custom fields. With enough post types on a website, it’s easier to negate the post types you don’t want fields showing up on, rather than selecting all the post types you want the fields to show up on.

Ảnh màn hình

  • Post Type is not equal to attachment

Cài đặt

  1. Unzip files.
  2. Upload the folder into your plugins directory.
  3. Activate the plugin.
  4. Have fun!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF Location Rules Post Type Attachment” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

  • Initial Version