ACF City Selector

Mô tả

ACF City Selector is an extension for Advanced Custom Fields which creates a new field where you can select a city, depending on country and province/state.

Added field

3 select options
* country
* state/province
* city

Plugin website

https://acf-city-selector.com

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload ‘acf-city-selector’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Click on ‘Add Field’ in a Custom Field Group and add the ‘City Selector’ field
  4. Set your preferred settings (optional)
  5. Import any additional cities (optional)

Hỏi đáp

Q. I have a question

A. Please read the FAQ @ https://acf-city-selector.com/documentation/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF City Selector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“ACF City Selector” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “ACF City Selector” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.