Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ACF: Advanced Taxonomy Selector

Mô tả

A more advanced taxonomy selector for ACF. You can create a taxonomy or a term selector and restrict each based on post type or taxonomy. You can also allow for null and determine the return format.

ACF Compatibility

This ACF field type is compatible with both ACF 4 and ACF 5.

Thanks

Ảnh màn hình

 • ACF control for field creation
 • The user-facing taxonomy settings

Cài đặt

Automatic Installation

Installing this plugin automatically is the easiest option. You can install the plugin automatically by going to the plugins section in WordPress and clicking Add New. Type “ACF Advanced Taxonomy Selector” in the search bar and install the plugin by clicking the Install Now button.

Manual Installation

 1. Copy the acf-advanced-taxonomy-selector folder into your wp-content/plugins folder
 2. Activate the Advanced Taxonomy Selector plugin via the plugins admin page
 3. Create a new field via ACF and select the Role Selector type
 4. Please refer to the description for more info regarding the field type settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ACF: Advanced Taxonomy Selector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.1.0 (2015-04-21)

 • Tested up to WordPress 5.1

3.0.0 (2015-04-21)

 • Updated for WordPress 4.2
 • Added Hungarian translation
 • Reworked structure

2.0

 • Dropped ACF 3 support
 • Added ACF 5 support

1.0

 • Initial Release.