Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Accordion Block

Mô tả

Showcase vertical accordion image block with title for post WordPress 5.0 editor.

The plugin is based on Create Guten Block by Ahmad Awais.

FOLLOW ALONG:
Visit the Asphalt Themes site
Visit create-guten-block

Accordion Block Demo

Ảnh màn hình

  • Accordion block default state
  • Accordion block hovered state
  • Accordion block hovered state

Block

This plugin provides 1 block.

  • Accordion Image block

Hỏi đáp

Where is the plugin?

Once activated, go to editor and click “Add Block” search “Accordion Block” or go to “Common” category and click “Accordion Block”

Where are the plugin settings?

Toolbar options will appear at top of the block, more block options can be found at the side toolbar settings.

What is the recommended Image size?

Image dimension – Minimum height 900px and minimum width 1300px.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Accordion Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5
– Fix FAQ format

1.0.4
– Initial release

1.0.3
– Initial release

1.0.2
– Initial release

1.0.0
– Initial release