Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AccessibleWP – Accessibility Skip-Links

Mô tả

Adds an accessible way to skip to page sections, as required by WCAG 2.0 for all levels.

This plugin is provided by Amit Moreno and the team of Codenroll to help make the internet more accessible for people with disabilities. please aware that the plugin authors is not responsible to the user or to any third party for any direct or indirect damage of any kind from any use of this plugin.

Cài đặt

  1. Download the zip file and upload it to your plugins folder or search for the plugin name on WordPress plugins directory.
  2. Activate the plugin.
  3. Go to the “Skiplinks” admin page under the new “Accessibility” admin menu item and follow the instructions there.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AccessibleWP – Accessibility Skip-Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“AccessibleWP – Accessibility Skip-Links” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “AccessibleWP – Accessibility Skip-Links” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.