Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AccessibleWP – ALT Detector

Mô tả

An effective solution for accessible images on WordPress sites, allows you to find easily images that have no alternative text and provides additional accessibility settings for images.

Cài đặt

  1. Upload AccessibleWP Images to your plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to ‘AccessibleWP’ for farther settings and options.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“AccessibleWP – ALT Detector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version (nothing to change from).