Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Accessible Web A11Y Center

Mô tả

The Accessible Web A11Y Center Plugin is a quick and easy way to add the Accessible Web A11Y Center to you website with just an api key.

Installation

After installing the plugin via the WordPress plugin repository navigate to:
Settings -> A11Y Center

Under API_KEY enter your API Key from the Accessible Web Console. Click save and you are ready to go!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Accessible Web A11Y Center” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp