Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Accessibility Language

Mô tả

WCAG 1.0 Guideline 4: Clarify natural language usage. Use markup that facilitates pronunciation or interpretation of abbreviated or foreign text.

Cài đặt

  1. Unpack and upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Accessibility Language” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp