Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AC CF7 Form Field Repeater

Mô tả

A Contact Form 7 add on that allows you to create repeatable field groups. Tags that are inside the [acrepeater acffr-xxx] tag will a have the ability to be repeated when the user fills out the contact form. Input tags within repeated field tags can be used in the CF7 email template.

Cài đặt

Use WordPress’ Add New Plugin feature, searching “AC CF7 Form Field Repeater”, or download the archive and:

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ac-cf7-form-field-repeater directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Edit a contact form or create a new contact form with Contact Form 7
  4. Use the AC Repeater form tag generator button in the Contact Form 7 editor to add the [acrepeater acffr-xxx][/acrepeater] tags to your contact form.
  5. Use any Contact form 7 Tags, html or text inside the repeater tags [acrepeater acffr-xxx]Name:[text another-name ][/acrepeater]
  6. Add the use the repeater tags in you email template [acrepeater acffr-xxx]Name:[text another-name ][/acrepeater]
  7. Acrepeater tags should be on there own line.

    `

[acrepeater acffr-xxx]
Name:[text another-name ] [text another-field ]
[/acrepeater]

`

This plugin requires the Contact Form 7 plugin to be installed and activated.

Hỏi đáp

What field can be repeated?

Any native Contact Form 7 tags can be used within the [acrepeater] tags

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AC CF7 Form Field Repeater” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp