Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Columns – Members add-on

Mô tả

Show Members fields in your admin post overviews and (if you have Admin Columns Pro) edit them inline!

Requirements

The plugin will notify you at installation if something is missing.
You can find me here:

Ảnh màn hình

  • Members columns
  • Inline edit (Admin Columns Pro)
  • Members metabox

Cài đặt

Installation of this plugin works like any other plugin out there. Either:

  1. Upload and unpack the zip file to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Or search for “Admin Columns – Members add-on” via your plugins menu.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Columns – Members add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Compatibility/Fix: Made compatible with newer AC versions using a local autoloader.

1.1

  • Compatibility/Fix: Made compatible with Admin Columns 3.2 & Admin Columns Pro 4.3

1.0

  • Created from nothingness just to be one of the cool kids. Yay!