Simple Counter

Mô tả

The installation of the counter of Yandex.Metrics and Google Analytics on the website without editing the files of the selected theme.

Tools webmaster:

Code counters:

Ảnh màn hình

  • Counter settings.

Cài đặt

  1. Download the zip file.
  2. Log into WordPress, hover over Plugins, and click Add New.
  3. Click on the Upload Plugin button.
  4. Select the zip file you downloaded.
  5. Click Install Plugin.
  6. Activate.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Counter” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Counter” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2 (26 July 2021)

  • Tested up to WordPress 5.8

1.0.1 (10 March 2021)

  • Tested up to WordPress 5.7

1.0.0

  • Creating a plugin